Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği - ESBIAD

3218 Sayılı  Serbest Bölgeler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince, ülkemizin ekonomik ve dış ticaret potansiyelini daha iyi değerlendirmek, yatırım ve üretimi artırmak,  yabancı sermaye ve teknolojiden yararlanmak, iç ve dış ticaret hacmini geliştirmek gibi amaçlarla kurulan Ege Serbest Bölgesinde, bu amaçlara ulaşılmasına yardımcı olmak; Serbest Bölgede faaliyette bulunan kullanıcıların kanunlarla yasaklanmamış olmak kaydıyla her türlü ekonomik ve teknik iş birliğini sağlamak, teknolojiden yararlanma imkanlarını araştırmak,

Ege Serbest Bölgesinde ve diğer serbest bölgelerde faaliyet gösteren kullanıcılar arasında gerekli dayanışma ve işbirliğini sağlamak,

  1. Kullanıcılar arasında mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, verimli ve ahenk içinde bir çalışma ortamı oluşturmak,
  2. Kullanıcılara mesleki, ekonomik ve sosyal yönlerden rehberlik yapmak,
  3. Mevzuatın aksayan ve günün gelişen şartlarına uymayan yönlerinin tashihi için gerekli merciler nezdinde girişimde bulunmak,
  4. Bölgedeki kullanıcılar ile çalışanlarının sorun ve konularının çözümü için faaliyet göstermek.
  5. Yasal olmak şartıyla kullanıcıların menfaatlerini üçüncü şahıslara karşı korumak ve bu konularda gerekli koordinasyonu sağlamaktır.

Ege Serbest Bölgesinin modernizasyonu ve alt ve üst yapısının geliştirilmesi faaliyetlerinde bulunarak bölgeyi tanıtmak ve iş potansiyelini artırıcı çalışmalarda bulunarak Türkiye ekonomisine ve iş hayatına katkıları olan ticari ve sınai bir serbest bölge konumuna ulaştırmak amacıyla çalışmalarda bulunmak.

Haberler

Tüm Haberler