Vizyonumuz

Değişen dünya ticaretinin ve uluslar arası rekabet ortamının, serbest bölgelerimizde yer alan yatırımcılara imkan sağlayacak şekilde uygun yatırım ortamının sağlanması ve sonunda ülkemiz ekonomisine değer katması birincil vizyonumuzdur.