Üyelik Şartları

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip 18 yaşını bitirmiş bulunan,  Dernek Tüzüğünün  Üyelik Koşulları başlığı altında belirtilen şartları yerine getiren,  Ege Serbest Bölgesi İşadamları Derneğinin amaç ve çalışma konularını benimseyen ve buna uymayı taahhüt eden her gerçek ve tüzel kişi ile bunların yönetici düzeyindeki çalışanları bu derneğe üye olabilir. Bu kişiler derneğe üye olma isteklerini Yönetim Kuruluna yazı ile bildirirler. Bu yazılı istek Yönetim Kurulunca en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanıp sonuç müracaat sahibine yazı ile duyurulur.

Üyelik Formu İçin Tıklayınız.